Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

1052 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Begryp my net ferkeard jûnfoljend 69 siden CARGILL Patrick folwoeksenentoa... komeedzje 2023 2 3
 
Drop, kroketten en ândere onwinnigens ienakter 36 siden LAUTENBAG Janny folwoeksenentoa... feelgood teneelstik 2023 3 5
 
It hat west jûnfoljend 77 siden BIJSTERVELD, Sieger folwoeksenentoa... drama 2023 3 4
 
Echt wier ienakter 16 siden STELLINGWERF Grietsje folwoeksenentoa... komeedzje 2023 1 2
 
In kring fan in ring jûnfoljend 76 siden ANRYS, Pol folwoeksenentoa... komeedzje 2023 3 4
 
De wiere Jacob 97 siden HAWDON Robin folwoeksenentoa... klucht 2023 3 3
 
Hûs te keap 18 siden Kalteren Ineke folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2023 1 2
 
Wat no âld! 60 siden WIJN, Wannie de tragi-komeedzje 2023 2
 
De Winskspreuk 36 siden CNOSSEN, Aly bernetoaniel mearke 2023 4 6
 
Sinteklaas sit sûnder 33 siden BIJSTERVELD, Sieger bernetoaniel tema-stik 2023 2 2
 
Omheech die stok 103 siden Heyting Hetty folwoeksenentoa... komeedzje 2023 4 8
 
In briljant idee 77 siden Anneke de Hartog folwoeksenentoa... komeedzje 2023 1 4
 
Yn de rats 70 PAUW DE Peter folwoeksenentoa... komeedzje 2023 4 3
 
Op de ferkearde foet 92 siden ANRYS, Pol folwoeksenentoa... klucht 2022 4 5
 
De Poalske breid 104 siden Willems Jibbe folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2022 1 1
 
Inkele reis 74 siden PASSCHIER Lex folwoeksenentoa... komyske thriller 2022 1 3
 
O,O wàt in opfang 68 siden Jan folwoeksenentoa... komeedzje 2022 3 7
 
Mama Mia, waspoeier en mafia 73 siden Muts Jeroen C folwoeksenentoa... skriller 2021 7 4
 
De jossen ienakter 31 siden Lanoye Tom folwoeksenentoa... 2021
 
It mystearje fan it guozzebrief ienakter 48 siden CNOSSEN, Aly bernetoaniel mearke 2021