It Ferhoar

Yn it ferhoar wurdt in asylsiker Nederlân útset. Dat is net sa ienfâldich docht bliken. De man sprekt goed Frysk, sprekt Pim Fortuin nei en swart by de lêsmap en seit sels dat hy in Nederlander is.