It is kâld

It stik beskriuwt it ferhaal fan in man en in frou. De tinzen fan de frou wurde spile troch sân sûnden en sân deugden