It klapstik

Der lizze 4 pasjinten op in sikeseal. Teun en Nicolet ha in slim auto-ûngemak hân en Rebekka leit der mei galstiennen. De frou fan Teun freget har ôf wa’t Nicolet is en wat dy by har man yn’ e auto die. Rebekka tinkt dat sy galstiennen krigen hat troch spritskoeken. Sy easket in skeafergoeding fan de fabrikant.
Der binne twa dokters, ferpleechkundigen, in dietiste, in fysioterapeute, in Turkse skjinmakker, in clini-clown en in letselskeade-advokaat.
Sa’n trijekwart jier letter leit Teun syn frou op seal. Sy lit har in bytsje ferbouwe. Der komt oan it ljocht dat dokter Sep ryk wurden is troch yllegale hannel mei organen. en fan wa soe suster Wuppie swanger wêze? In stik mei kolderike teksten, yntelliginte humor en slapstick effecten.