De Kryststol

Op krystmoarn yn de tsjerkebank komme Henk en Betty der efter dat se de krystbôle net út de friezer helle ha…