De trije helden en it elvepoeier

It toanielstik hat 25 rollen, 7 grutte en 8 lytse rollen mei tekst. 9-15 bern en figuraasje. Lytse prinses is opsluten troch de boaze keninginne. Om tolve oere knipt de boaze keninginne it hier fan de lytse prinses derôf en mei help fan in toverspreuk wurdt sy dan de moaiste fan Fantasywrald en kriget dan de macht. Lytse prinses wurdt dan in meunster. De fee hat har oflústere en siket trije helden om de prinses te befrijden. Mar dat slagget samar net. Earst moat je lâns de trollen, dan de sleutel fan de elvetún stelle. Mar de piraten bewake de kiste wer t de sleutel ynsit. Yn de elvetún stiet in pot mei elvepoeier die’st noadich hast om de prinses wer te befrijden. Mar litte de elven dy wer fierder gean? Foekje Feks hat in toverfluit wêrtroch'tst mei bisten prate kinst, sy helpe dy troch it doalhôf om sa by de boaze keninginne te kommen. Mar Foekje Feks is in heks dy’t fan bernefleis hâldt. De boaze keninginne hat in toverspegel dy t alles sjocht, en probearret harren tsjin te hâlden. Slagget it de trije helden op ‘e tiid om it prinseske te befrijden of bliuwe se yn Fantasywrald?
Skriuwer(s): CNOSSEN, Aly
Titel: De trije helden en it elvepoeier
Te keap: 1
Ynfierdatum: 2015-07-10
Omfang: Ienakter
Rjochten: Opfieringsrjochten foar dit stik binne net regele. Nim kontakt op mei Keunstwurk / Staffryslan.nl foar mear ynformaasje.
Tal froulju: 0
Tal manlju: 0