Geskaei om ‘e kaei

Jan en Frouck sitte thús. Jan is wat ûnrêstich en giet efkes in eintsje te kuierjen. Syts en Klaas sitte ek thús en hawwe spul. Klaas hat harrren dochter de pil meijûn fan Syts, want sa seit er: "dan wurdt er yn alle gefallen brûkt". Klaas giet mei in mâle kop de doar út. Lize en Libbe sitte ek thús. Libbe hat ûnferwachts in jûn frij, om't in gearkomste net troch giet. Dêr skrikt Lize fan, sy hat har frijer útnoege om jûn by har te kommen. Se betinkt in ferlechje om Libbe de doar út te krijen en Libbe giet. De trije manlju moetsje elkoar yn de herberch fan Annie. Dêr sit Alletta, in hoer, oan de bar. Sy sjocht hannel, trije mannen lilk fan hûs, dêr falt oan te fertsjinjen. De mannen reitsje oan de praat en hawwe it oer harren saaie houliken en bazige froulju. Se begripe inoar poerbêst. Alletta konkludearret dat de manlju wolris in 'houliksfakânsje' fertsjinne hawwe en doelt dêrmei op in jûntsje mei har 'it bedsteed yn'. De mannen fine it in goed plan, mar ynterpretearje in 'houliksfakânsje' wol wat oars. Se beslute om harren kaaien te ruiljen. Sa komt eltsenien by in oare frou. Mar de froulju geane fansels net samar akkoard mei it wylde plan. Der ûntsteane hiel wat misferstannen, mar gelokkich komt alles wol wer goed.
Skriuwer(s): VRIES, Jan de
Titel: Geskaei om 'e kaei
Skreaun yn: ?
Te keap: 0
Ynfierdatum: 1999-04-13
Dekor: wikseljend
Omfang: Jûnfoljend
Rjochten: Dit stik is spile troch Tryater. Fragen oer opfieringsrjochten kinnen rjochte wurde oan de dramaturch fan frats (Keunstwurk) of oan Tryater.
Tal froulju: 5
Tal manlju: 5