Wolkom op ús Fandaleplein

Wy sjogge yn ‘Wolkom op it Fandaleplein’ in plak dêr’t 16 minsken inoar moetsje en harren ferhalen fertelle. In dei út it libben fan samar in parkje, midden yn ’e stêd. Ek tige geskikt foar strjittoaniel of lokaasjeteater.

Sêne 1:Wurdt it Jaap Jr. of Jaap Sr.?

Wy sjogge yn de earste sêne in blind date dy’t oars rint as pland, allinnich mar omdat de jonge syn pake foarút stjoerd hat.

Sêne 2: De blonde belle

In frou mei bernewein set har eefkes te sitten op it bankje. Se wachtet op har man, mar hy hat it te drok mei in blonde belle. Dan komt in hastige buorman del dy’t wat op te bychtsjen hat.

Sêne 3en 4: Stilte/Mynhear Van Geffen

As twa famkes dy’t yn de buertsupermerk wurkje wat te lang skoftsje, wurde se troch harren sjef ûntslein. Soene de sûkelaadsjes út it winkeltsje fan Beitske Baronie helpe?

Sêne 5: Bewust in hûn

Twa âldere manlju moetsje inoar. Se sitte beide op ’e kursus “Bewust in hûn”. Sette se troch mei de kursus as de kursusliedster ferskynt of fine se it nei ien dei wol goed?

Sêne 6: Tink derom! “Wite petten”

Jûns nimt hingjongerein it parkje oer. Se besykje in famke te fersieren, mar it rint oars as bliken docht dat it famke de jonges ken.

Sêne 7: As de jûn falt

Nachts is it bankje it sliepplak fan in swalker. In BOA besiket him fuort te krijen, mar it slagget net. Jout er it op of kinne se tegearre wat regelje?

 

As in nije dei oanbrekt, is alles wer as eartiids.

Moardfroulju

Twa net-troude dames, Emily en sybill, organisearje tegearre tige bysûndere ‘happenings’.
Bull Evans, in gefaarlike misdiediger dy’t útnaaid is, ‘heart’ fan dizze ‘hobby’ en as kollega’s yn de misdie meitsje se tige spannende minuten mei.
Mear fertelle we der net oer, allinne dat it publyk yn spanning fan dit stik genietsje sil.