De Mûzefalle

Yn it hûs fan de guodlike Jan Klaassen en syn, net altyd like maklike frou, Katryn, soarget in grutte mûs foar in protte oerlêst. Se betinke in plan om it bist te fangen. Dan komt de flotte Richard lâns dy’t in tal núvere saken besiket te ferkeapjen. Syn sjarmante freondinne Natasja is by him.
Katryn fertrout it net, mar de buorfrou falt as in blik foar de nijkommer.
En de polysje siket nei in stel boeven……