De nije klaaister fan de keizer

De jonge keizer Narcissus genietet fan syn macht. Om dy út te strjieljen, draacht er alle dagen nije klean, makke troch de knapste kleanmakkers fan it lân. De keizer tinkt ek oan trouwen en hat de Prinsesse van Neistebylân op it each as syn takomstige frou. Dy wol earst wolris sjen wat foar man dy Narcissus is en hat dêrom as Harmke in baantsje as begjinnend klaaister op it paleis oannommen. Narcissus fynt yn de tuskentiid alle klean saai. Dissonante freget dan twa man om foar Sjineeske kleanmakkers te spyljen: Ping en Pong. Dy beweare dat se wrâldferneamd binne omdat se in spesjale tried meitsje kinne wêr’t prachtige klean fan weefd wurde kinne.
Harmke hat wol troch dat it trochstutsen kaart is en besiket de keizer te warskôgjen, mar dy wol it net leauwe.
Harmke wurdt ûntslein en giet wer nei har eigen lân.De keizer lûkt foar de parade de tige tinne en lichte klean oan, mar dan flapt ien der út dat de keizer yn syn ûnderguod rint. De minsken wurde opsternaat, dissonante wol de keizer dan ôfsette, mar Harmke jout gau har mantel oan de keizer en wit it folk del te bêdzjen troch te sizzen: “De keizer is allinne mar in bytsje dom west”.