Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

259 sykrisseltaten foar: drama

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
De foksejacht Jûnfoljend CLAUS, Hugo folwoeksenentoa... drama 2008 6 4
 
Grutte jonges skrieme net Jûnfoljend HARDEN, Vern folwoeksenentoa... drama 2007 5 5
 
Mem Ienakter VERHEEZEN, René folwoeksenentoa... drama 2007 1 3
 
Mei alle geweld Ienakter POPMA, Froukje jongereintoanie... drama 2007 3 3
 
Alde Groeden Jûnfoljend LING, Ruud van folwoeksenentoa... drama 2006 2 3
 
Der hinget in man oan de lampe yn de keuken Net jûnfoljend DUYNS, Don folwoeksenentoa... absurd toaniel 2006 3 1
 
Deagewoan yn ‘e sinne Ienakter VEEN, Ger van folwoeksenentoa... drama 2005 2 2
 
Gjin ekskús Ienakter RADEMAKER, Martine folwoeksenentoa... drama 2005 2 2
 
It Goudene Uleboerd Net jûnfoljend SPYKSMA, Johannes folwoeksenentoa... drama 2005 4 2
 
Appeltsje Ienakter BRANS, Hans folwoeksenentoa... absurd toaniel 2005 2 1
 
Utwei Ienakter BRANS, Hans folwoeksenentoa... blijspul 2005 1 2
 
Komme & Gean Jûnfoljend BRANS, Hans folwoeksenentoa... absurd toaniel 2005 5 5
 
En al dy meuk Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... drama 2004 3 6
 
Appelbeamkes Ienakter HILVERDA, Willy folwoeksenentoa... drama 2004 2 1
 
Jierdei op foarhân Ienakter ZUTPHEN, B. van BRUINSMA folwoeksenentoa... drama 2004 3 2
 
Do silst libje Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... drama 2004 5 5
 
De koai Jûnfoljend FRATTI, Mario folwoeksenentoa... drama 2004 5 3
 
Blommen foar in bline Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... drama 2004 1 3
 
Myn domdryste muoike Jûnfoljend COONEY, Ray en John Chapman folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2004 5 3
 
In snie Jûnfoljend OTTEN, Willem Jan folwoeksenentoa... drama 2003 4 5