Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

76 sykrisseltaten foar: skriller

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Flatsoadsje Jûnfoljend AYCKBOURN, Alan folwoeksenentoa... blijspul 2009 3 4
 
De eagen fan in Aylva Ienakter BIJSTERVELD, Sieger folwoeksenentoa... skriller 2008 1 1
 
Kofje of tee? Ienakter GROOT KARSIJN, Gerrit folwoeksenentoa... komeedzje 2008 2 2
 
It doek giet op foar moard Jûnfoljend MANKTELOW, Bettine folwoeksenentoa... skriller 2008 3 5
 
SC. Hearrenfean en de fûkemoard Jûnfoljend KOOISTRA, Jappie folwoeksenentoa... komeedzje 2007 9 3
 
Grut dessert Ienakter FREHE, Jose en Rob van Vliet folwoeksenentoa... skriller 2007 0 5
 
In lyk foar ’t Anker Ienakter POPMA, Froukje folwoeksenentoa... skriller 2006 2 4
 
Grut dessert Ienakter VLIET, Rob van en Jose Frehe folwoeksenentoa... skriller 2006 0 5
 
De yslike wierheid Ienakter SLUIS-DE BRUIN, Eve folwoeksenentoa... skriller 2006 4 4
 
Lessen yn moard Jûnfoljend COOK, Pat folwoeksenentoa... skriller 2005 2 6
 
Swarte grûn Jûnfoljend HIJMA, J.J. folwoeksenentoa... blijspul 2004 5 4
 
Mei ik no mem sizze Jûnfoljend SNOEREN, Jo folwoeksenentoa... blijspul 2004 3 5
 
In priis, in moard en… ketchup Jûnfoljend EDELENBOSCH, Nico folwoeksenentoa... blijspul 2004 3 7
 
De trije breiden Ienakter HIJMA, J.J. folwoeksenentoa... blijspul 2004 0 3
 
Ferfalske Jûnfoljend DAVIDS, Ton folwoeksenentoa... blijspul 2004 3 4
 
Wês mar net bang yn’t tsjuster Jûnfoljend KELLY, Tim folwoeksenentoa... skriller 2004 5 7
 
Wa’t mei de duvel ite wol… Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... drama 2002 3 4
 
Werom kin ik net sizze wat ik fiel? Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... drama 2002 4 4
 
Alles is oars Ienakter HIJMA, J.J. folwoeksenentoa... drama 2002 3 1
 
Kofje ferkeard Ienakter FOBER, Hub jongereintoanie... klucht 2001 3 5