Manuscripten

Of selektear soart stik

686 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Sin, snoad en swierte Jûnfoljend WATERSCHOOF - V/D GRACHT, Mimi en Peter folwoeksenentoa... blijspul 2016 3 4
 
Falske memmeleafde Jûnfoljend MOORS, Mart folwoeksenentoa... blijspul 2016 2 6
 
De ferkochte breid Jûnfoljend LUGT, Arie v/d folwoeksenentoa... blijspul 2016 4 6
 
Blau bloed Jûnfoljend VRIENS, Rob folwoeksenentoa... klucht 2016 4 4
 
Opskuor yn it meditaasjesintrum Jûnfoljend DAMEN, Peter folwoeksenentoa... klucht 2016 2 4
 
Opskuor yn ‘Trampas’ Jûnfoljend LEENDERS, Lisette folwoeksenentoa... komeedzje 2016 5 5
 
Blau bloed Jûnfoljend KLAZINGA, Bertus folwoeksenentoa... iepenloftspul 2016 9 3
 
Fan jins famylje moatst it hawwe Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... blijspul 2016 4 4
 
Komt ferstân mei de jierren? Jûnfoljend KRIST, Abele folwoeksenentoa... blijspul 2016 4 4
 
De roaze pyama Jûnfoljend LUGT, Arie v/d folwoeksenentoa... blijspul 2016 4 4
 
Streek troch de rekken Jûnfoljend SNOEREN, Jo folwoeksenentoa... blijspul 2016 2 4
 
Hûnehotel ‘De byljende hûn’ Jûnfoljend DAMEN, Peter folwoeksenentoa... blijspul 2016 2 4
 
Skiteldeftich en rosmos Jûnfoljend MOORS, Mart folwoeksenentoa... klucht 2016 4 5
 
Take 5 Jûnfoljend PIJPERS, Hans folwoeksenentoa... blijspul 2016 4 6
 
It lit de pastoar kâld Jûnfoljend BASTIAANSEN, Edward folwoeksenentoa... klucht 2016 4 5
 
Komt goed ju! Jûnfoljend FREHE, José en GUNTLISBERGEN, Hans folwoeksenentoa... klucht 2016 3 7
 
Ja doctor, nee doctor Jûnfoljend STOELWINDER, Tjalke folwoeksenentoa... blijspul 2016 7 5
 
Trije is te folle Jûnfoljend BLAASER, Jan en Johan folwoeksenentoa... klucht 2016 5 8
 
Famylje Bruinsma yn de bocht / sjoch by opm. Jûnfoljend SLOTBOOM, Carl folwoeksenentoa... klucht 2016 4 6
 
Skytmerakelse leafde Jûnfoljend GERBRANDY, Gerben folwoeksenentoa... blijspul 2016 5 9