Manuscripten

Of selektear soart stik

1717 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Ferline tiid Ienakter PINTER, Harold folwoeksenentoa... drama 2018 1 2
 
Te let Jûnfoljend ANRYS, Pol folwoeksenentoa... komeedzje 2018 3 5
 
In lokkige jierdei? Ienakter RENAERTS HUGO folwoeksenentoa... blijspul 2018 5 5
 
De Sniekeninginne Jûnfoljend CNOSSEN, Aly bernetoaniel mearke 2017 0 0
 
Hoe is’t mei him? Jûnfoljend STEEGSTRA, Anja folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 1 2
 
Foarby it Boarkumer fjoer Jûnfoljend PLOEG, Durk v/d folwoeksenentoa... drama 2017 21 9
 
Stoarm yn ‘e lijte Jûnfoljend KOOISTRA, Jappie famyljefoarstel... blijspul 2017 6 7
 
Finzen yn in frij lân Net jûnfoljend BIJSTERVELD, Sieger folwoeksenentoa... blijspul 2017 3 1
 
Sywart de soap Jûnfoljend SMEDES, Theo folwoeksenentoa... iepenloftspul 2017 14 16
 
De goudfisk Ienakter GRATAMA, Rients folwoeksenentoa... 2017 1 0
 
De ferbouwing Ienakter CARVER theatergroep folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 3 1
 
De trije wierheden Jûnfoljend REIJENGA, Freddie folwoeksenentoa... drama 2017 10 4
 
Hotel Atlantico Jûnfoljend HOUTAPPELS, Frank folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 4 4
 
Cesilia Tan Net jûnfoljend MEER, Aggie v/d folwoeksenentoa... drama 2017 3 2
 
Frjemde buorlju Jûnfoljend DUYVS Wouter folwoeksenentoa... komeedzje 2017 4 4
 
In frou fan fiif miljoen Jûnfoljend ANRYS, Pol folwoeksenentoa... klucht 2017 3 5
 
Wanda wasket wyt Jûnfoljend ANRYS, Pol folwoeksenentoa... klucht 2017 6 4
 
De Trochgong Jûnfoljend BIJSTERVELD, Sieger folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 4 6
 
Dochsto it ljocht út Net jûnfoljend BRANS, Hans folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 2 4
 
Truth or Dare Net jûnfoljend BALEN, Joke van folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 0 3