Manuscripten

Of selektear soart stik

296 sykrisseltaten foar: drama

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Fred ienakter 35 siden SEVENSTER, Simy folwoeksenentoa... drama 2020 4 3
 
Jouke jûnfoljend 80 siden WETS Inger folwoeksenentoa... drama 2020 5 4
 
Farwol Ierde Jûnfoljend Toanielselskip Jounswille folwoeksenentoa... drama 2019 1 3
 
It Feest Jûnfoljend VINTERBERG THOMAS famyljefoarstel... drama 2019 10 9
 
De erfenis Ienakter ISEGER ANNEKE folwoeksenentoa... drama 2018 3 3
 
Ferline tiid Ienakter PINTER, Harold folwoeksenentoa... drama 2018 1 2
 
Foarby it Boarkumer fjoer Jûnfoljend PLOEG, Durk v/d folwoeksenentoa... drama 2017 21 9
 
Cesilia Tan Net jûnfoljend MEER, Aggie v/d folwoeksenentoa... drama 2017 3 2
 
Hertstocht Jûnfoljend TERPSTRA, K. & DAM, N. folwoeksenentoa... skriller 2017 2 2
 
De Froulju’s Slachterij Jûnfoljend GORT, Ilja folwoeksenentoa... blijspul 2017 7 4
 
De wachtkeamer Ienakter BISCHOT, Wim folwoeksenentoa... drama 2017 3 3
 
Trije susters Jûnfoljend TSJECHOV, Anton folwoeksenentoa... trageedzje 2016 9 5
 
Wylde Havana Jûnfoljend LEENDERS, P. folwoeksenentoa... komeedzje 2016 2 4
 
De Hogerhússaak Jûnfoljend BUWALDA, Sytse folwoeksenentoa... histoarysk drama 2015 7 3
 
Redbad Jûnfoljend KALMA, Douwe folwoeksenentoa... iepenloftspul 2015 5 6
 
Rjochtdei Jûnfoljend BIJSTERVELD, Sieger folwoeksenentoa... 2015 10 10
 
Hite bliksem Jûnfoljend VLIETSTRA, Keimpe folwoeksenentoa... drama 2015 12 4
 
De famylje Tót Jûnfoljend ORKENY, Istvan folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2014 9 3
 
No even wol Ienakter GOOS, Maria folwoeksenentoa... blijspul 2014 0 4
 
Hertsear Jûnfoljend ALBEE, Edward folwoeksenentoa... 2014 7 3