De dilettanten

Bert en Roos, in troud stel, dy’t altyd bekfjochtsje, ha in dochter: Janneke. De beppe fan Janneke hat yn har testamint bepaald dat Janneke net mei in muzikant trouwe mei. No wol se trouwe mei de dirigint fan it koar, der’t har heit ek yn mei sjongt. Om tastimming foar it houlik te krijen, wurdt in fakânsjeleafde fan Janneke, in Italjaan, spile troch de dirigint, yn it spul brocht. Ferwikkelingen genôch foar in moai blijspul.