Goede foarnimmens

In gewoane strjitte yn in gewoane buert. Aad hat spul hân mei syn frou Loes en wachtet no op’e bus. Buertbewenners Bea en Henk komme harren hûs út om te sporten, ien fan de goede foarnimmens dy’t se foar dit jier yn’e aginda stean ha. Se ha der trouwens noch folle mear, 37 mar leafst!
Soe it Bea en Henk slagje om it dit jier wol fol te hâlden?