It lân der’t alles oars is

(noch gjin beskriuwing)