De skyn ophâlde

Der wurdt in wedstriid roaze kweke organisearre troch it Ingelske Hof. Hyacinth wol in nije roazesoart kweke dy’t hooplik de namme Prins Charles kriget. Se set Richard oan it wurk.
As se útnûge wurdt mei har roas op it paleis fan Kensington, docht se alles om yn ‘e graasje fan Charles te kommen. Mar dan hat se net op de bûnte samling fan har famylje rekkene.