De jonges De Vries

Trije broers sitte te wachtsjen yn de gong fan in sikehûs. Mem is opnommen en no beprate se hoe of it moat, it itensiden en de wask en mear fan sokke dingen. Miskien komt Trinette wol om harren te helpen.