Privee foar twa

Sy is de minneres fan twa manlju dy’t elkoar net kenne, wylst har man in misdiediger is yn Súd Amearika. Dan komt har suster útfanhûs en ien fan de manlju ferstûket it ankel wêrtroch beide manlju tagelyk oanwêzich binne en de leagens elkenien om de earen fleane