Twa froulju

In rige sketsen oer wat der yn it libben fan twa froulju foarfalle kin oan leaf en lijen, mar allegear mei in knypeach besjoen.