Arnold Nawrocki is dea

Twa bejaarde froulju freegje harren ôf werom ’t de dea fan de útfiner fan it apart ynpakken fan plakjes tsiis, in stikje yn ‘e krante wurdich is. Is harren libben net minstens sa wichtich?