It Diner

Twa broers ite mei harren froulju yn in sjyk restaurant. In diner mei in missy, want der moat praat wurde oer harren bern. Dy pubers ha wat útfretten wat harren takomst ferniele kin. Wylst de spanning oan tafel hieltyd heger wurdt, bliuwt de ober trochpraten oer it bysûndere iten wat allegearre op tafel komt. It diner is in synysk en ek in humoristysk ferhaal, dat guon âlders in spegel foar hâldt. Want yn hoefier binne jo ferantwurdlik foar it gedrach fan jo bern? En hoe fier geane jo om harren te beskermjen tsjin de konsekwinsjes fan harren dieden?