Skippersbitter

Skipperbitter fertelt it ferhaal fan Hylke en Sjoerd. Twa mannen út it skipperslaach dy’t elkoar moetsje by in wedstriid fan it Skutsjesilen op ‘e Lemmer. Twa generaasjes dy’t elk mei harren eigen fisy op it silen en de skipfeart yn it libben stean. Mei ferhalen en bylden fan sawol it ferline as no groeie de beide mannen hieltiid mear nei elkoar ta. Mar is de moeting tusken Hylke en Sjoerd wol sa tafallich as it liket?