It kroantsje fan prinses Kristine

In stikje oer in kening en prinses, hofdames en lakeien, kabouters en elfkes, boer en boerinne, túnman en boskwachter. Prinses Kristine leart in leske. Altyd like dwers-ferkeard, se wurdt betsjoend troch in fee en jowt har kroantsje letter oan de earme bern.