Kassavesjips

Kassavesjips is in fleurich toanielstik oer en foar it jongfolk. Els út Nederlân wol graach meidwaan oan de musical fan skoalle mar dat mei net fan har heit. Baba út Afrika hat de haadrol yn dy musical krigen, mar moat der dingen dwaan dêr’t er eins gjin nocht oan hat. It leafste soed er gûchelje wolle, mar dat mei net. Fia alderlei yntriges docht Els úteinlik doch mei yn de musical, kin Baba gûchelje yn de musical en wurde Els en Baba freonen.